Thursday, 05/08/2021 - 12:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Đức

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾT 25 - BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

TIẾT 25 - BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI

KHÔNG BỊ ĂN MÒN

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày soạn: 26/11/2020

Ngày giảng: 28/11/2020

Lớp giảng: 9a1 – Trường THCS Nguyễn Du

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

TIẾT 25 - BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI

KHÔNG BỊ ĂN MÒN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức

Học sinh hiểu được:

- Khái niệm về sự ăn mòn kim loại và các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn.

- Cách bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.

          2. Năng lực

- Quan sát một số thí nghiệm và rút ra nhận xét về một số yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại.

- Nhận biết được hiện tượng ăn mòn kim loại trong thực tế.

- Vận dụng kiến thức để bảo vệ một số đồ vật bằng kim loại trong gia đình.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực và tích cực trong học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

          1. Giáo viên

-  Một số tranh ảnh, đồ dùng đã bị gỉ.

- Các thí nghiệm về sự ăn mòn của kim loại.

- Phiếu học tập.

- Phấn màu.

          2. Học sinh

- Học bài, làm bài tập về nhà.

- Các thí nghiệm của nhóm mà giáo viên đã phân công và hướng dẫn các nhóm thực hiện trước ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

                • A. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, KẾT NỐI (6 phút)

Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi ô chữ.

Nội dung: Có 5 hàng ngang.

1. Hàng ngang thứ nhất gồm 4 chữ cái: Đây là hợp kim của sắt với cacbon và 1 số các nguyên tố khác, trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 2 - 5%.

     Đáp án: GANG

2. Hàng ngang thứ 2 gồm 2 chữ cái: Đây là sản phẩm thu được trong quá trình sản xuất gang.

     Đáp án: SỈ

3. Hàng ngang thứ 3 gồm 8 chữ cái: Đây là nguyên liệu chính để sản xuất gang.

     Đáp án: QUẶNG SẮT

4. Hàng ngang thứ 4 gồm 4 chữ cái: Đây là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%.

     Đáp án: THÉP

5. Hàng ngang thứ 5 gồm 9 chữ cái: Loại gang nào được dùng để luyện thép?

     Đáp án: GANG TRẮNG

     Từ khóa hàng dọc: GỈ SÉT

GV dẫn dắt vào bài mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự ăn mòn kim loại (10 phút)

Mục đích: HS nêu được khái niệm ăn mòn kim loại, lấy được một số ví dụ trong thực tế.

Nội dung: Tìm hiểu sự ăn mòn kim loại.

Sản phẩm: HS quan sát mẫu vật và trả lời các câu hỏi.

Cách thức thực hiện:

GV yêu cầu học sinh quan sát một số mẫu vật trên khay và hình ảnh trên máy chiếu, nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi:

1. Các vật thể này có hiện tượng gì?

2. Chất tạo thành có màu gì và có tính chất gì?

3. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng đó?

  4. Hậu quả của hiện tượng trên là gì?

GV yêu cầu HS rút ra kết luận thế nào là sự ăn mòn kim loại?

 

 

 

GV yêu cầu HS lấy ví dụ về sự ăn mòn kim loại trong thực tế.

GV đặt vấn đề để chuyển sang hoạt động 2.

 

 

 

HS quan sát trả lời các câu hỏi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự phá huỷ kim loại,  hợp kim do tác dụng hoá học trong môi trường  được gọi là sự ăn mòn kim loại.

HS lấy ví dụ

I. Thế nào là sự ăn mòn kim loại?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học trong môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại.

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng tới sự ăn mòn kim loại

(15 phút)

Mục đích: HS nêu được những yếu tố ảnh hưởng tới sự ăn mòn kim loại.

Nội dung: Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng tới sự ăn mòn kim loại.

Sản phẩm:

- HS quan sát thí nghiệm, thảo luận nhóm, hoàn thành nội dung phiếu học tập và báo cáo kết quả trên phiếu học tập. Rút ra kết luận về ảnh hưởng của các chất trong môi trường tới sự ăn mòn.

- HS quan sát hình ảnh để biết được yếu tố thứ hai ảnh hưởng tới sự ăn mòn kim loại là yếu tố nhiệt độ.

Cách thức thực hiện:

GV: Để tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng tới sự ăn mòn kim loại chúng ta sẽ đi làm thí nghiệm.

GV yêu cầu học sinh nêu cách tiến hành thí nghiệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H’: Vậy mục đích của thí nghiệm này là gì?

 

 

GV: Thí nghiệm này được tiến hành trước một tuần.

GV yêu cầu HS quan sát kết quả thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập của nhóm mình.

GV gọi một nhóm báo cáo phiếu học tập của nhóm mình, nhóm khác theo dõi bổ sung.

H’: Qua thí nghiệm trên em rút ra nhận xét gì?

 

 

 

GV chiếu hình ảnh bếp ga khi chưa sử dụng và bếp ga sau một thời gian sử dụng.

H’: Em thấy có điểm gì khác nhau giữa 2 bếp ga này?

 

 

H’: Em có biết vì sao bếp ga này bị gỉ?

 

 

Giáo viên chỉ vào đài chia lửa:

Chỗ đài chia lửa và kiềng mắm, muối, dầu mỡ ít khi rơi vào nhưng vẫn bị han gỉ. Vậy ngoài ảnh hưởng của các chất trong môi trường còn yếu tố nào khác nữa?

GV cung cấp thông tin: Ở bếp than tổ ong có các thanh sắt nằm ở phía trong  của bếp bị hỏng trước  lớp vỏ do tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao hơn.

H’: Qua phần trên, em rút ra nhận xét gì?

 

 

H’: Em hãy lấy ví dụ vật liệu bị ăn mòn do yếu tố nhiệt độ tác động?

H’: Theo em sự ăn mòn kim loại có ảnh hưởng như thế nào trong đời sống và sản xuất?

GV cung cấp thông tin về thiệt hại do sự ăn mòn gây ra đối với nền kinh tế.

GV đặt vấn đề chuyển sang phần 3.

 

 

 

 

HS nêu cách tiến hành thí nghiệm:

+ Ống nghiệm 1: Thả đinh sắt vào ống nghiệm khô, sạch dưới đáy ống nghiệm có CaO rồi đậy nút cao su kín.

+ Ống nghiệm 2: Ngâm đinh sắt trong nước có tiếp xúc với không khí.

+ Ống  nghiệm 3: Ngâm đinh sắt trong dung dịch muối ăn.

+ Ống  nghiệm 4: Ngâm  đinh sắt trong nước cất có lớp dầu nhờn ở phía trên.

 

Tìm hiểu ảnh hưởng của thành phần các chất trong môi trường đến sự ăn mòn.

 

 

HS quan sát thí nghiệm và hoàn thành nội dung phiếu học tập.

 

Báo cáo kết quả thí nghiệm.

 

HS rút ra nhận xét.

 

 

 

 

 

 

 

 

HS trả lời:

+ 1 cái mới

+ 1 cái bị gỉ

HS nêu ra 1 số nguyên nhân như:

+ Mắm muối, dầu mỡ rơi vào

+ Nhiệt độ

 

 

 

 

 

HS trả lời:

Ảnh hưởng của nhiệt độ.

 

 

 

 

HS trả lời:

Ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn.

HS lấy ví dụ.

 

 

 

 

HS trả lời.

 

 

HS tiếp thu thông tin.

II. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại?

1. Ảnh hưởng của các chất trong môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất trong môi trường mà nó tiếp xúc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ.

Ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn.

 

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn (10 phút)

Mục đích: Nêu được các biện pháp bảo vệ đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn và biết cách giữ gìn các vật dụng bằng kim loại.

Nội dung: Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn.

Sản phẩm: HS biết được các biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.

Cách thức thực hiện:

GV: Chiếu video cho HS quan sát và ghi lại các biện pháp bảo vệ kim loại chống bị ăn mòn có trong video vào phiếu học tập.

GV gọi đại diện một nhóm lên báo cáo, các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có).

GV dẫn dắt để HS rút ra được hai biện pháp chính là:

1. Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường.

2. Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn.

 

GV cho HS liên hệ thực tế.

 

HS quan sát và ghi lại các biện pháp bảo vệ kim loại chống bị ăn mòn có trong video.

.

 

 

 

HS nhận xét, rút ra được hai biện pháp chính:

1. Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường.

2. Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn.

III. Làm thế nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn?

 

 

 

 

 

 

1. Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường.

2. Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn

    

          C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (3 phút)

Mục đích: Nhấn mạnh lại trọng tâm bài học.

Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi.

Cách thức thực hiện: GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm.

Câu 1: Dao làm bằng thép sẽ không bị gỉ nếu:

A. Cắt chanh rồi không rửa.

B. Ngâm trong nước tự nhiên hoặc nước máy lâu ngày.

C. Sau khi dùng, rửa sạch, lau khô.

D. Ngâm trong nước muối một thời gian.

Câu 2: Các dụng cụ như: Cuốc, xẻng, dao, rựa, búa …khi lao động xong người ta phải lau, chùi (vệ sinh ) các thiết bị này. Việc làm này nhằm mục đích:

A. Để cho mau bén.

B. Để sau này bán lại không bị lỗ.

C. Bảo quản các thiết bị trên không bị gỉ.

D. Làm cho các thiết bị trên bị ăn mòn.

Câu 3: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường:

A. Không khí khô.

B. Nước có hòa tan khí oxi.

C. Trong nước cất.

D. Trong dung dịch muối ăn.

Câu 4: Biện pháp nào sau đây không làm giảm sự ăn mòn kim loại?

A. Bôi dầu, mỡ lên bề mặt kim loại.

B. Ngâm kim loại trong nước muối.

C. Để đồ vật nơi khô ráo, thoáng mát.

D. Sơn, mạ lên bề mặt kim loại.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG (1 phút)

Tìm hiểu qua tài liệu, internet,... và cho biết vỏ tàu biển bằng thép đã được bảo vệ như thế nào?  Các em sẽ báo cáo kết quả vào tiết học hôm sau.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

Nghiêm Thị Hảo

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

Phí Thị Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU HỌC TẬP

Ống nghiệm

Cách tiến hành thí nghiệm

Hiện tượng

Nhận xét

Ống 1

Thả đinh sắt vào ống nghiệm khô, sạch dưới đáy ống nghiệm có một mẩu CaO rồi đậy nút kín.

 

 

Ống 2

Ngâm đinh sắt trong nước có tiếp xúc với không khí.

 

 

Ống 3

Ngâm đinh sắt trong dung dịch muối ăn.

 

 

Ống 4

Ngâm  đinh sắt trong nước cất có lớp dầu nhờn ở phía trên.

 

 

 

PHIẾU HỌC TẬP

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 17
Tháng 08 : 228
Năm 2021 : 5.005