Saturday, 15/08/2020 - 03:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Đức

ĐỘI VĂN NGHỆ VỚI TIẾT MỤC MÚA TRỐNG HỘI NON SÔNG

Xếp hạng: (0 Xếp hạng)

Mô tả: C:\Users\Administrator.F3HW9T035ST1298\Pictures\anh văn nghệ\vn1.jpg

Mô tả: C:\Users\Administrator.F3HW9T035ST1298\Pictures\anh văn nghệ\vn.jpg

Mô tả: C:\Users\Administrator.F3HW9T035ST1298\Pictures\anh văn nghệ\múa trống.jpg

Mô tả: C:\Users\Administrator.F3HW9T035ST1298\Pictures\anh văn nghệ\nam tống.jpg