Saturday, 15/08/2020 - 02:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Đức

Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 và năm học 2018-2019

Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 và năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số: /KH-THCS Tân Đức, ngày tháng 10 năm 2018

 

KÕ ho¹ch

Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 và năm học 2018-2019

Căn cứ công văn số 798 /PGDĐT ngày 13/ 9/ 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020; Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường, Trường THCS Tân Đức xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động ngày 19/10/2016; khơi dậy tinh thần Đổi mới sáng tạo của Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý và nghiên cứu khoa học; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập; phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học, từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt trong đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

2. Yêu cầu:

Thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” phải gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của trường, lồng ghép với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Xây dựng người thầy Mẫu mực- Tận tụy- Sáng tạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành trong từng năm học.

Việc xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng có tác dụng nêu gương giáo dục, có sức lan tỏa trong nhà trường và cộng đồng xã hội, thành tích đến đâu khen đến đó, không chấp nhận việc khen thưởng nhiều nhưng kết quả công việc vẫn chuyển biến chậm, hiệu quả thấp.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

 1. Đối tượng:
 1. Chuyên môn, văn phòng; cán bộ quản lý; giáo viên; nhân viên; học sinh trong toàn trường.

2. Nội dung thi đua:

2.1.Xây dựng môi trường giáo dục xanh sạch, đẹp, thân thiện, an toàn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thực hiện tốt việc phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội; trường, lớp học sạch sẽ, có sân chơi, hệ thống cây xanh an toàn, thoáng mát....; tổ chức tốt các hoạt động Ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, đảm bảo an toàn cho học sinh; chú trọng giáo dục, lòng yêu nước, đạo đức lối sống, các giá trị văn hóa, hướng học sinh đến Chân- Thiện- Mỹ; học sinh tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nhà trường, lớp học, cá nhân.

2.2. Đổi mới dạy và học, kiểm tra, đánh giá.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội về đổi mới giáo dục, có giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt trong quản lý, giáo dục học sinh; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện đạt hiệu quả cao; đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người học...

2.3. Đẩy mạnh phong trào“Nghìn sáng kiến”, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học để có sáng kiến thiết thực, áp dụng có hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng lớn.

Ứng dụng CNTT qua các phần mềm, hệ thống; ứng dụng công nghệ thông tin qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hiệu quả, giúp học sinh thu nhận kiến thức tốt; phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng sống, năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế đời sống của học sinh.

Tổ chức cho giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”.

3. Tiêu chí đánh giá:

3.1. Đối với tổ chuyên môn:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, thiết thực; thực sự là nơi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tạo cơ hội để mỗi giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo; khuyến khích được nhiều cá nhân tự nguyện tham gia thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

 1. biệt trong từng năm học, mỗi tổ chuyên môn tạo ra được dấu ấn mới, bước tiến mới, xây dựng được mô hình mới về tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. .

3.2. Đối với cá nhân:

- Cán bộ quản lý:

Tập thể được giao phụ trách phải là tập thể có phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; thiết thực, có nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý; thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục được tập thể ghi nhận; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

 • Giáo viên:

Có nhiều đổi mới, sáng tạo, sáng kiến hay trong việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp tốt, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

 • Nhân viên:

Có giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả thiết thực, được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp.

 • Học sinh:

Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đạt kết quả cao trong các cuộc thi các cấp; vượt khó vươn lên học giỏi, có hành động mưu trí dũng cảm, hành vi nghĩa cử cao đẹp; tham gia các hoạt động được cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận.

III. PHÁT HIỆN LỰA CHỌN GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, TỔ CHỨC BIỂU DƯƠNG TÔN VINH CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, MÔ HÌNH MỚI, NHÂN TỐ MỚI TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỂ TÔN VINH, KHEN THƯỞNG.

 • Đối với học sinh:

Định kỳ hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn, cùng với học sinh lớp tổ chức bình bầu lựa chọn cá nhân học sinh đề xuất nhà trường khen thưởng; GVCN đề xuất khen thưởng những học sinh có thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong học tập các môn học; sản phẩm hoạt động giáo dục Kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động Đội (GVCN phối hợp với TPT Đội đề xuất).

 • Đối với cán bộ, giáo viên:

Định kỳ hàng quý, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, các tổ lựa chọn cá nhân có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy và học hoặc có thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tổ chức thẩm định minh chứng, sản phẩm biểu dương kịp thời. Hàng quý, tháng các tổ chuyên môn gửi các điển hình tiên tiến, xuất sắc kèm theo tóm tắt thành tích nổi bật, sản phẩm, minh chứng cụ thể về tại bộ phận Chuyên môn để trường biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường:

Xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; cụ thể hóa nội dung thi đua, tiêu chí đánh giá đảm bảo hiệu quả thiết thực; kiểm tra đôn đốc các tổ chuyên môn trong việc thực hiện phong trào thi đua; đánh giá, thẩm định minh chứng sản phẩm đổi mới sáng tạo; lựa chọn những tập thể tổ, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tôn vinh, khen thưởng trong từng quý, trong dịp 20/11, sơ kết học kỳ 1, tổng kết năm học đồng thời báo cáo đề xuất Phòng Giáo dục và Đào tạo khen thưởng; Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điển hình trên Website của trường, gửi tin bài qua phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình, đài phát thanh địa phương.

 1. Tổ Chuyên môn:

Triển khai thực hiện phong trào thi đua; tập hợp, lưu giữ minh chứng sản phẩm (khuyến khích có mô hình lưu giữ sáng tạo, hiệu quả); đánh giá sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; lựa chọn cá nhân có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tổ chức thẩm định minh chứng sản phẩm và đề xuất trường khen thưởng; viết tin bài đưa tin kịp thời.

 1. Giáo viên:

Tích cực Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, linh hoạt, mạnh dạn đổi mới sáng tạo trên tinh thần định hướng đổi mới của ngành; tham mưu, phối hợp tốt với phụ huynh để tổ chức tốt các hoạt động thi đua đổi mới sáng tạo trong học sinh, tuyên dương khen thưởng động viên học sinh kịp thời.

Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo giai đoạn 2016 – 2020 và năm học 2018-2019. Yêu cầu các Đoàn thể, Tổ chuyên môn, CBGV-NV và học sinh nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc .

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- BGH (Chỉ đạo);

- Các tổ CM (thực hiện);

 • Lưu VT.

 

 

Nghiêm Thị Hảo

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng 08 : 385
Năm 2020 : 6.054