Saturday, 15/08/2020 - 03:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Đức

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh Giỏi năm học 2018-2019

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng học sinh Giỏi năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

    
 
  
 

 

Số ……/KH-THCS

Tân Đức, ngày tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng học sinh Giỏi năm học 2018-2019

 

Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn số 596/KH-GDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Phòng giáo dục và Đào tạo Phú Bình về việc thực hiện kế hoạch chuyên môn cấp Trung học cơ sở năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động chuyên môn số: 72 /KH-THCS ngày 19 tháng 9 năm 2018 của trường THCS Tân Đức;

Bộ phận chuyên môn Trường THCS Tân Đức xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018- 2019 như sau:

I. Đặc điểm tình hình nhà trường

- Tổng số học sinh: 547

- Tổng số lớp: 15: Khối 6: 4 Khối 7: 4.

Khối 8: 4 Khối 9: 3.

- Tổng số GV trực tiếp giảng dạy: 28

1. Thuận lợi:

- Trường THCS Tân Đức luôn đạt kết quả cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp và thi tuyển đầu cấp.

- Đội ngũ GV nhiệt tình trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiều GV có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi chuyển cấp.

2. Khó khăn:

- Kinh phí chi cho các hoạt động bồi dưỡng HS giỏi còn hạn chế.

- Số lượng GV trẻ mới hợp đồng nhiều (chiếm tỷ lệ 30%) nên kinh nghiệm còn hạn chế.

II. Chỉ tiêu- Biện pháp

A. Chỉ tiêu.
- HS giỏi: Cấp trường: 110

Cấp huyện: 35

Cấp tỉnh: 19 ; Cấp Quốc gia:

- HS đạt giải cuộc thi KHKT: Cấp huyện: 4 giải

Cấp tỉnh: 1 giải

B. Biện pháp:

1. Thành lập đội tuyển dự thi ở tất cả các lĩnh vực:

+ Thi các môn văn hoá lớp 9: Phân công giáo viên bồi dưỡng và có lịch bồi dưỡng cụ thể, tổ chức thi cấp trường với 9 môn họcchọn đội tuyển dự thi cấp huyện.

+ Thi khoa học kĩ thuật: Phát động phong trào tìm hiểu, nghiên cứu KHKT từ trong hè. Tổ chức thi cấp trường và chọn 4 sản phẩm tiêu biểu dự thi cấp huyện

+ Thi sử dụng TBDH giỏi: Tổ chức thi cấp trường và chọn HS dự thi huyện.

+ Thi TDTT: Tổ chức tập luyện, chọn đội tuyển tham dự giải Bơi, điền kinh, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, aerobic, đẩy gậy, cấp trường và dự thi cấp huyện.

2. Phân công giáo viên làm nhiệm vụ ôn tập, tập luyện các đội học sinh dự thi học sinh giỏi các cấp.

- Ban giám Hiệu chọn lựa những GV có năng lực, có kinh nghiệm, có trách nhiệm để phân công bồi dưỡng. Cụ thể:

TT

Môn thi

Họ tên GV ôn tập

TT

Môn thi

Họ tên GV ôn tập

1

Ngữ văn 9

Nguyễn Thị Thu Trang

9

Hóa học

Phí Thị Xuyên

2

Lịch sử 9

Nguyễn Thị Hằng

10

Điền kinh, Aerobic

Đinh Thị Phương Mai

3

GDCD 9

Bồ Thị Hà

11

Bơi

Nguyễn Anh Tuấn

4

Địa lí 9

Nguyễn Thị Cúc

12

Bóng chuyền, cầu lông

Nguyễn Anh Tuấn

5

Vật lí 9

Nguyễn T.Diệp Ngọc

13

Điền kinh, đẩy gậy,

Nguyễn Anh Tuấn

6

Toán 9

Vũ Thị Bích

14

KHKT

Hoàng Văn Thanh

Trịnh Thị Trang

7

Tiếng Anh

Giáp Văn Sửu

15

Sử dụng TB giỏi

Hoàng Văn Thanh

Phí Thị Xuyên

8

Sinh học

Phạm T.Ngọc Mai

 

 

 

 

3. Kế hoạch thi cấp huyện, tỉnh: Theo kế hoạch cụ thể của từng nội dung thi, môn thi và cấp thi:

- Thi Bơi cáp huyện: Đầu tháng 9/2018

- Thi Aerobic, cầu lông, đá cầu cấp huyện: tháng 10/2018

- Thi KHKT cấp huyện: Tháng 10/2018

- Thi Aerobic, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền cấp tỉnh: tháng 11/2018

- Thi KHKT cấp tỉnh: Tháng 12/2018

- Thi sử dụng TB giỏi cấp huyện; Tháng 01/2019.

- Thi điền kinh, đẩy gậy cấp huyện: Tháng 02/2019

- Thi HSG các môn VH lớp 9 cấp huyện: Tháng 02/2019

- Thi sử dụng TB giỏi cấp tỉnh; Tháng 02/2019.

- Thi điền kinh, đẩy gậy cấp tỉnh: 03/2019

- Thi HSG các môn VH lớp 9 cấp tỉnh: Tháng 04/2019

C. Khen thưởng và kỉ luật;

1. Khen thưởng.

- Khen thưởng cho GV và HS đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng và dự thi HS giỏi các cấp.

2. Kỉ luật: Những GV và HS vi phạm nội qui, ý thức tổ chức kỉ luật chưa cao thì tuỳ theo mức độ mà nhận hình thức kỉ luật (Do Hội đồng kỉ luật xem xét và quyết định).

D. Dự trù kinh phí;

- Kinh phí chi cho luyện tập các đội tuyển: 20 000 000 đồng

- Kinh phí khen thưởng: 15 000 000 đồng.

III. Trách nhiệm của các cá nhân và các bộ phận:

1. Ban giám Hiệu:

- Lập kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển HSG.

- Triển khai và tổ chức việc thực hiện kế hoạch.

- Tổng kết, đánh giá công tác bồi dưỡng HS giỏi trong năm.

2. Tổ chuyên môn:

- Triển khai kế hoạch tới các GV.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các GV được phân công nhiệm vụ.

3. Giáo viên:

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công theo thời khoá biểu.

- Phát huy hết năng lực và tinh thần trách nhiệm để đạt hiệu quả cao trong công tác bồi dưỡng HS giỏi các cấp.

IV. Tổ chức thực hiện.

Triển khai nội dung kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi tới các đoàn thể, cá nhân theo kế hoạch. Các Tổ CM, nhóm CM và các cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG

  • Hiệu trưởng(BC); PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Tổ CM, GV(TH);
  • Lưu VT.

 

 

Dương Tuấn Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

    
 
  
 

 

Số ……/KH-CM/THCS-TĐ

Tân Đức, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

- Căn cứ vào Kế hoạch chuyên môn số 28/KH-CM/THCS-TĐ của Trường THCS Tân Đức;

- Căn cứ vào yêu cầu bồi dưỡng học sinh giỏi và tình hình thực tế của học sinh.

Ban giám hiệu Trường THCS Tân Đức xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2015- 2016 như sau:

I/ Đặc điểm tình hình nhà trường

- TS học sinh: 461

- TS lớp: 12: Khối 6: 3, Khối 7: 3.

Khối 8: 3, Khối 9: 3.

- TS GV đứng lớp: 27

1. Thuận lợi

- Trường THCS Tân Đức luôn đạt kết quả cao về bồi dưỡng học sinh giỏi trong các năm học trước.

- Đội ngũ GV có nhiều GV có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Cơ sở vật chất phần nào đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng HS giỏi.

2. Khó khăn

- Kinh phí chi cho các hoạt động bồi dưỡng Hs giỏi còn hạn chế.

- Cơ sở vật chất phục vụ thi qua mạng còn gặp khó khăn do đường truyền Interrnet.

II/ Chỉ tiêu- Biện pháp

A. Chỉ tiêu
- HS giỏi cấp trường: 74

Cấp huyện: 51

Cấp tỉnh: 31

- HS đạt giải cuộc thi KHKT: cấp huyện: 2 giải

Cấp tỉnh: 1 giải

- HS đạt giải cuộc thi liên môn: cấp huyện: 2 giải

Cấp tỉnh: 1 giải

B. Biện pháp

1. Thành lập đội tuyển dự thi ở tất cả các lĩnh vực:

+ Giải toán bằng máy tính cầm tay: Tổ chức thi trường và thành lập đội tuyển thi huyện.

+ Về văn hoá lớp 9: tổ chức thi cấp trường 9 môn và thành lập đội tuyển dự thi cấp huyện.

+ Về giải toán trên mạng bằng tiếng Việt: Thành lập 4 đội tuyển ở 4 khối

+ Thi giải toán trên mạng bằng tiếng Anh: thành lập 4 đội ở 4 khối.

+ Thi tiếng Anh trên mạng: 4 khối 6, 7, 8, 9

+ Thi khoa học kĩ thuật: Tổt chức thi cấp trường và gửi 3 sản phẩm dự thi cấp huyện

+ Thi liên môn: Tổ chức thi cấp trường và gửi 6 sản phẩm dự thi huyện.

+ Thi TDTT: tổ chức giải điền kinh, giải bóng chuyền cấp trường và dự thi cấp huyện.

2. Phân công giáo viên làm nhiệm vụ ôn tập, tập luyện các đội học sinh dự thi học sinh giỏi các cấp

- Ban giám hiệu chọn lựa những Gv có năng lực, có kinh nghiệm, có trách nhiệm để phân công ôn tập. Cụ thể:

TT

Môn thi

Họ tên GV ôn tập

TT

Môn thi

Họ tên GV ôn tập

1

GTBMTBT

Dương Thế Chí

11

Toán TMBTA 8

Vũ Thị Bích

2

Ngữ văn 9

Nguyễn Xuân Trúc

12

Toán TMBTA 9

Vũ Thị Bích

3

Lịch sử 9

Nguyễn Xuân Trúc

13

T.Anh TM 6

Dương Tuấn Huệ

4

GDCD 9

Bồ Thị Hà

13

T.Anh TM 7

Nguyễn Hồng Ân

5

Địa lí 9

Nguyễn TThanh Huyền

13

T.Anh TM 8

Trần Văn Hoàn

6

Vật lí 9

Nguyễn Thị D

14

T.Anh TM 9

Trần Văn Hoàn

7

Toán 9

Vũ Thị Bích

15

Bóng chuyền

Đinh Thị Phương Mai

7

Toán TM 6

Nguyễn Thị Tươi

16

Điền kinh

Đinh Thị Phương Mai

8

Toán TM 7

Nguyễn Thị Tươi

17

KHKT

Dương Thế Chí

Nguyễn Thị Vụ

9

Toán TM 8

Vũ Thị Bích

18

Liên môn TN

Hoàng Văn Thanh

10

Toán TM 9

Vũ Thị Bích

19

Liên môn XH

Nguyễn Xuân Trúc

 

3. Lên lịch ôn tập thường xuyên

- Giải toán bằng máy tính cầm tay: Ôn từ 15/8 đến 25/9: Mỗi tuần 4 buổi

- Các môn văn hoá lớp 9:

+ Đợt 1: dự thi huyện: Từ 06/09/2014 đến 25/02/2015

+ Đợt 2: dự thi tỉnh: Từ 01/03 đến 26/03

- Giải toán qua mạng và Tiếng Anh qua mạng: Mỗi tuần 1 buổi từ khi mở vòng 1 đến khi kết thúc vòng thi quốc gia.

- Bóng chuyền và điền kinh: Từ tuần 4 đến khi thi xong cấp tỉnh.

- Khoa học kĩ thuật và thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết tình huống thực tiễn: Từ tuần 1 đến khi thi xong (Do GV phụ trách tự bố trí thời gian để hướng dẫn học sinh)

4. Tổ chức thi cấp trường: Theo kế hoạch cụ thể của từng nội dung thi, môn thi

- Thi giải toán bằng máy tính cầm tay: Tháng 8/2014.

- Thi KHKT: Tháng 10/2014

- Thi liên môn: tháng 11/2014

- Thi bóng chuyền: Tháng 112014

- Thi HSG lớp 9: Tháng 12/2014

- Thi điền kinh: 12/2014

- Thi Tiếng Anh trên mạng : 11/2014

- Thi Toán TM: 1/2015

Sau khi thi xong có trao giải và thành lập các đội tuyển dự thi huyện.

C. Khen thưởng và kỉ luật

1. Khen thưởng

- Khen thưởng cho Gv và HS đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng và dự thi HS giỏi các cấp.

- Mức khen thưỏng cụ thể:

+ Cấp huyện: 50 000 đồng/giải

Được dự thi tỉnh: 100 000 đồng/HS

+ Cấp tỉnh: Giải nhất 800 000 đồng/giải

Giải nhì: 400 000 đồng/giải

Giải ba: 300 000 đồng/giải

Giải KK: 200 000 đồng/giải

+ Cấp Quốc gia: Giải nhất: 1 000 000 đồng

Giải nhì: 900 000 đồng

Giải ba: 850 000 đồng

Giải KK: 800 000 đồng.

2. Kỉ luật: Những GV và HS vi phạm quy chế thi cử tuỳ theo mức độ mà nhận hình thức kỉ luật (Do Hội đồng kỉ luật xét và quyết định).

D. Dự trù kinh phí

- Kinh phí chi cho luyện tập các đội tuyển: 20 000 000 đồng

- Kinh phí khen thưởng: 15 000 000 đồng.

III/Trách nhiệm của các cá nhân và các bộ phận

1. Ban giám hiệu:

- Lập kế hoạch

- Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch

- Tổng kết, đánh giá công tác bồi dưỡng HS giỏi cả năm.

2. Tổ chuyên môn

- Triển khai kế hoạch tới các GV

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các Gv được phân công nhiệm vụ

3. Giáo viên

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công theo thời khoá biểu.

- Phát huy hết năng lực và tinh thần trách nhiệm để đạt hiệu quả cao trong bồi

dưỡng HS giỏi.

IV/Tổ chức thực hiện.

  • Theo kế hoạch.

 

Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch

 

 

 

Đào Văn Bốn Nguyễn Thị Vụ

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng 08 : 385
Năm 2020 : 6.054